Wat zijn mineur akkoorden?

Hieronder Mineur akkoorden zijn akkoorden die doorgaans droeviger klinken dan de zogenaamde majeur akkoorden. Je kunt mineur akkoorden zowel bij open akkoorden als bij de barré akkoorden vormen.

Een ezelsbruggetje:
 • Een mineur akkoord klinkt droevig/melodramatisch.
 • Een majeur akkoord klinkt vrolijk/opgewekt.

Wat is de mineur toonladder?

Theorie kan saai zijn, maar dit is echt essentieel om akkoorden, toonladders of solo's te kunnen herleiden. Ik ga het hieronder overzichtelijk en makkelijk voor je maken.  

Onthou dat de mineur toonladder een vaste interval heeft!

Wat is een interval?

Een interval is niets anders dan een vak verder of terug op de gitaarhals. Een interval wordt gezien als een halve toon. Logischerwijs zijn twee intervallen dus een hele toon. Hieronder ter illustratie wat één interval (blauw) is. Feitelijk is het 1 vak. Twee vakken (rood) achtereenvolgens en op een willekeurige plek is een hele toon.Welke intervallen betreft de mineur toonlader?

Een mineur toonladder heeft de volgende intervallen:
Heel - half - heel - heel - half - heel - heel - (half)
 • Heel = 2 vakken
 • Half = 1 vak
 • Tel het bovenstaande rijtje oplopend door 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 = octaaf).
De 12 tonen die er in de muziekleer zijn zijn:
A - Bes - B - C - Cis - D - Es - E - F - Fis - G - Gis   en daarna weer A, etc.

Stel nu dat het startpunt A is en je de intervallen voor de mineur toonladder gaat volgen, dan krijg je:
 1. A als startpositie
 2. B als 2e toon (heel)
 3. C als 3e toon (half, 1 vak verder dan B)
 4. D als 4e toon (heel)
 5. E als 5e toon (heel)
 6. F als 6e toon (half)
 7. G als 7e toon (heel)
 8. A als octaaf toon (heel)
Ik heb de intervallen hierboven dus oplopend genummerd. nummer 8 is als het ware hetzelfde als nummer 1, maar dan herhaalt de cyclus zich weer.
Let op: De eerste heel is dus 2 vakken verder dan je starttoon, indien A de starttoon is, dan is de B-toon 2 vakken verder.

Hieronder de tonen van de A-mineur toonladder dik gedrukt.
A - Bes - B - C - Cis - D - Es - E - F - Fis - G - Gis   en daarna weer A, etc.

Hieronder heb ik een dubbele mineur toonladder in tablatuur voor jou uitgetekend. Positie 7 op de D-snaar is feitelijk het octaaf en positie 4 op de G-snaar is weer hetzelfde als positie 7 op de lage E-snaar.

E --------------------------------------------------------5----------------------------
B --------------------------------------------5--6--8---------------------------------
G ----------------------------------4--5--7-------------------------------------------
D -------------------------5--7--------------------------------------------------------
A --------------5--7--8----------------------------------------------------------------
E ----5--7--8--------------------------------------------------------------------------

Belangrijk is dat je de interval van de mineur toonladder kent en het startpunt. In bovenstaand voorbeeld was het startpunt positie 5 van de lage E-snaar. Stel je nu eens voor dat het startpunt positie 0 (open A-snaar) is en ik de mineur toonladder alleen op die snaar wil spelen. Je zult zien dat de interval (heel - half - heel - heel - half - heel - heel) ook daar gewoon van toepassing is.

E -------------------------------------------------------------------------------------
B -------------------------------------------------------------------------------------
G -------------------------------------------------------------------------------------
D -------------------------------------------------------------------------------------
A --0--2--3--5--7--8--10--12--------------------------------------------------------
E -------------------------------------------------------------------------------------


Je kunt ook het startpunt 0 op de A-snaar laten zijn en dan verticaal de toonladder vormen.
Dan krijg je het volgende:

E ----------------------------------------0--2--3--5---------------------------------------
B ------------------------------0--1--3---------------------------------------------------
G ----------------------0--2-------------------------------------------------------------
D ------------0--2--3-------------------------------------------------------------------
A --0--2--3---------------------------------------------------------------------------
E -------------------------------------------------------------------------------------


Uitdaging:

 1. Probeer ook maar eens de tonen te vergelijken!
 2. Probeer het eens met de C-mineur toonladder of een andere ;-)

Hoe word een mineur akkoord gevormd?

Zoals je inmiddels weet bestaat een akkoord uit minimaal drie tonen.
 • Een majeur akkoord bestaat uit de grondtoon (priem) -  grote terts  - kwint.
 • Een mineur akkoord bestaat daarentegen uit een grondtoon (priem) - kleine terts - kwint.
Het enige verschil ten opzichte van een majeur akkoord is dat bij het mineur akkoord de terts één halve toon word verlaagd, waardoor er een mineur akkoord ontstaat. Het betreft dus één interval omlaag.

De toonladder van zowel mineur- als majeur akkoorden bestaat dus uit 8 nummers, zoals eerder uitgelegd.
In de muziektermen heten die:

prime (1) - secunde (2) - terts (3) - kwart (4) - kwint (5) - sext (6) - septiem (7) - octaaf (8)

Positie 3 is bij een mineur akkoord dus een halve toon/interval lager.
We blijven even bij de A toon.
 1. Positie 1 = A-toon
 2. Positie 3 = C-toon
 3. Positie 5 = E-toon

Hoe pak je het Am-akkoord?

In tablatuur genoteerd pak je hem zo:  Am X02210    
Hieronder een foto van hoe ik het Am-akkoord pak. Let op: de gekleurde  1, 2, 3 zijn voor je vingers (zie ook de legenda eronder).
 • Grijs is wijsvinger = C-toon
 • Groen is middelvinger = E-toon
 • Rood is ringvinger = A-toon
Oftewel het Am-akkoord.Overzicht van Mineur akkoorden in drieklank

Hieronder een overzicht van de mineur akkoorden van hele tonen:
Grondtoon (1) - kleine terts (3) - kwint (5).
 • Am = A (1) - C (3) - E (5)
 • Bm = B (1) - D (3) - Fis (5)
 • Cm = C (1) - Es (3) - G (5)
 • Dm = D (1) - F (3) - A (5)
 • Em = E (1) - G (3) - B (5)
 • Fm = F (1) - Gis (3) - C (5)
 • Gm = G (1) -Bes (3) - D (5)

 In welke liedjes worden vaak mineur akkoorden gebruikt?

Meestal worden mineur akkoorden gebruikt bij droevige of emotionele nummers. Hieronder een overzicht van bekende liedjes die met een mineur akkoord beginnen. Luister ze allemaal eens en probeer elk liedje maar eens te starten met een majeur vorm van het startakkoord. Begin bijvoorbeeld Angie maar eens met een A-akkoord en zing dan de tekst Angie. Je hebt gewoon een vrolijk liedje ineens. Ik daag je uit om dit bij elk liedje te doen.
 • Angie - The Rollings Stones (Am)
 • One - U2 (Am)
 • Mister Jones - The Counting Crows (Am)
 • Disarm - The Smashing Pumpkins (Em)
 • Wonderwall - Oasis (Em)
 • Livin' on a Prayer - Bon Jovi (Em)
 • Girl - Anouk (Cism)
 • Hotel California - The Eagles (Bm)
 • The Sultans of Swing - Dire Straits (Dm)

Niet iedereen vind theorie belangrijk, je hoeft ook zeker niet alle tonen uit je hoofd te kennen, maar weet hoe je een mineur akkoord zelf kunt vormen en benoemen. Probeer bijvoorbeeld als uitdaging het Am-akkoord als open vorm ergens anders te vinden op de gitaarhals.

Gratis gitaarlessen
Reactie plaatsen